Wat is een tandimplantaat?

Een implantaat is eigenlijk een kunstwortel die houvast moet beiden aan een kroon of brug. Het vervangt een echte wortel en wordt door middel van een schroef in de kaak gezet. Een implantaat wordt gemaakt van vriendelijke materialen zoals titanium, soms komt hier een keramische laag overheen.

Wanneer worden tandimplantaten toegepast?

Als er een tand ontbreekt wordt er een kroon geplaatst op een implantaat. Wanneer er meerdere tanden ontbreken wordt er een brug op een of meerdere implantaten gezet. Als alle tanden ontbreken word er een overkappingsprothese geplaatst op meestal twee implantaten.

Wanneer is deze behandeling mogelijk?

Een behandeling met een implantaat kan bij iedereen die een volgroeid kaakbot heeft, deze heeft u vanaf uw achttiende jaar. Echter zijn er een aantal voorwaarde waaraan u moet voldoen:

Het kaakbot moet gezond zijn.

Er moet überhaupt voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren.
De rest van uw tandvlees moet gezond zijn. Zo niet, dan dient dit eerst behandeld te worden.
Roken en te veel alcohol consumeren kan een negatief gevolg hebben voor een succesvolle behandeling. Aan de hand van röntgenfoto’s bepaald uw tandarts of uw kaakbot aan de voorwaarden voldoet. Wanneer dit niet het geval is, is het ook mogelijk om nieuw kaakbot te laten ontstaan.

Wat kosten tandimplantaten?

De kosten hangen af van de omvang van de werkzaamheden die nodig zijn en de vergoeding van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw tandarts om een offerte en zoek contact met uw verzekering.

Werkwijzes om implantaten in te brengen

  1. De implantaat onzichtbaar maken onder het tandvlees. Hierbij wordt uw tandvlees opengemaakt bij het aanbrengen van de implantaat. Dit bezorgd minder napijn en heeft een kleinere kans op ontstekingen. Overleg met uw tandarts welke methode het beste bij u past.
  2. Het zichtbaar laten van de implantaat in de mond. Hierdoor hoeft de tandarts bij het zetten van de implantaat niet uw tandvlees te openen.

Hoe worden de implantaten geplaatst

Voor de behandeling krijgt u een plaatselijke verdoving. De tandarts opent het tandvlees op de juiste plek waardoor het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens wordt er een gaatje in het kaakbot geboord, hierin wordt de implantaat gezet. Vervolgens wordt het tandvlees gehecht. Mocht u meerdere implantaten nodig hebben, dan worden deze bijna altijd in dezelfde behandeling gezet.

Na het inbrengen

Er zijn wisselende ervaringen omtrent deze behandeling. Hoewel het kaakbot geen gevoel heeft, kunt u last ondervinden van het tandvlees. Wanneer nodig krijgt u pijnstillers mee. Het kan ook helpen om ,in de eerste 2 weken nadat u uw implantaten heeft gekregen, uw voeding aan te passen. Uw tandarts kan u hierbij helpen. Het duurt ongeveer 3 tot 6 maanden voordat de implantaat volledig is verankerd in uw kaakbot. Tijdens deze periode kunt u uw kaakbot beter niet belasten, om hierbij te helpen wordt vaak een tijdelijke voorziening geplaatst zodat u geen kauwfunctionaliteit verliest.
Wanneer een of meerdere implantaten zijn gezet wordt er een brug of kroon bovenop gezet. Het kan hierbij nodig zijn om een stukje tandvlees weg te nemen.

Implantaten & mondhygiëne

Een goede mondhygiëne is erg belangrijk bij implantaten, vooral de overgang naar het tandvlees is van belang. U moet dit zorgvuldig poetsen met een zachte tandenborstel, ook stokers of ragers zijn zeer aan te raden. Wanneer u uw mondhygiëne verwaarloosd, kunt u uw implantaten verliezen. Wanneer uw implantaten als pijlers onder een brug dienen, moet u ze schoonmaken met een zachte tandenborstel. Twee keer per dag moet u het deel dat uit uw tandvlees steekt poetsen, vooral de overgang moet goed schoon zijn. De ruimte onder de spalk moet u ook meenemen in het poetsen. Wanneer u de voedselresten niet wegpoetst gaat het tandvlees ontsteken, hierdoor gaan op den duur uw implantaten los zitten.

Daarna

Een goede mondhygiëne is erg belangrijk bij implantaten, hierbij hoort ook een regelmatige controle door een tandarts. Nadat uw implantaat is geplaatst zal de tandarts of kaakchirurg aangeven wanneer u terug moet komen voor controle. Bij een controle wordt gekeken naar:

Slijtage aan de implantaat en/of kroon
De staat van het bot rond de implantaten
Of uw tandvlees gezond is.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de praktijk 0486-420500

Deze tekst is samengesteld door het Ivoren Kruis

Doel van de Vereniging Ivoren Kruis is het bevorderen van mondgezondheid. Circa 4000 tandartsen en mondhygiënisten zijn lid van deze vereniging.

Bezoek de website van Ivoren Kruis.