Kunstgebit

Zijn al uw tanden en kiezen getrokken? Dan is een kunstgebit, ook wel volledige prothese genoemd, een goede oplossing. Een kunstgebit ligt los in de mond en kunt u dus eenvoudig uitnemen. Wilt u meer weten over de werkwijze van een kunstgebit. Dan kunt u bij Mondzorg Zeeland terecht voor meer informatie. Hieronder zullen we u ook al en ander uitleggen over kunstgebitten.

Pas een kunstgebit? Dat is even wennen

Heeft u pas een nieuw kunstgebit? Dan zal u even flink moeten wennen. Het gebit speelt een belangrijke rol bij het spreken en kauwen.

Uw uiterlijk
Vooral als u in de spiegel kijkt, zult u erg moeten wennen. Tanden zijn de eerste blikvangers en is dus een belangrijk onderdeel van uw uiterlijk. Uw bovenlip kan wat ‘voller’ zijn en uw gezicht wat minder ingevallen. Uzelf en mensen uit uw omgeving zullen even aan uw nieuwe verschijning moeten wennen. Uw mond is nu eenmaal een belangrijke blikvanger.

Uw gevoel
Niet alleen uw uiterlijk zal flink veranderen, het kunstgebit zal niet direct lekker zitten, hier zal u mogelijk wat problemen ondervinden. Op sommige plaatsen misschien wel iets té strak. Daardoor kunnen gevoelige, zogenoemde drukplaatsen ontstaan. Door kleine en eenvoudige correcties aan uw kunstgebit kan uw behandelaar deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw kunstgebit!Wij helpen u in deze lastige beginperiode met begeleiding, zodat u zo snel mogelijk aan uw nieuwe tanden en kiezen kan wennen.

Pas een nieuw kunstgebit? Onze tips:

Wilt u zo snel mogelijk gewend zijn aan uw kunstgebit?

  • Het is belangrijk dat u uw kunstgebit in uw mond houdt. Probeer er direct mee te praten en te eten.
  • Wij controleren uw uw nieuwe prothese enkele dagen nadat het geplaatst is Anders kunnen we niet alle pijnlijke plekken herkennen.
  • Heeft u vanwege de pijn of de onwennigheid toch besloten uw kunstgebit uit te doen? Doe het dan minstens een halve dag voor u naar ter controle gaat uw gebit weer in.
  • Begin niet weer uw oude kunstgebit in te doen. U zult dan natuurlijk niet aan uw nieuwe wennen. Met uw nieuwe prothese is het vaak een kwestie van doorzetten!

Eten

Eten met uw nieuwe kunstgebit is wat onwennig. Zeker in het begin zult u voorzichtig aan doen. U ervaart zelf het beste wat wel en niet kan. Neem de eerste dagen zacht voedsel, zoals puree, gehakt en zacht fruit. Probeer enkele dagen daarna een stukje vis en een aardappel. Weer later kunt u voedsel eten zoals vlees of een appel. Stukken afbijten kunt u met een kunstgebit beter niet doen. Snijd uw voedsel daarom in stukjes en kauw rustig en gelijkmatig met de kunstkiezen. Neem daarbij aan beide zijden een stukje voedsel in de mond. Neem er iets meer tijd voor dan dat u gewend was.

Praten

Met uw nieuwe kunstgebit praat u in het begin wat onwennig. U slist bijvoorbeeld. Of bepaalde klanken klinken anders dan u gewend was. Het is alsof u met een volle mond praat. Dit is normaal. Uw mond moet nog wennen aan uw nieuwe kunstgebit. Meestal gaat het na enkele dagen een stuk beter. Oefen extra met die woorden of letters die nog niet helemaal naar uw zin klinken. Lees bijvoorbeeld de krant hardop.

Reinigen van uw kunstgebit

Uw kunstgebit is nu nog nieuw en mooi. Dat wilt u natuurlijk graag zo houden. Daarom moet u, net als bij eigen tanden en kiezen, uw prothese ook goed verzorgen. Als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten achter. Zowel op uw kunstgebit als eronder. Als u die niet verwijdert, kan uw tandvlees op den duur gaan ontsteken.

Reinig uw gebit daarom zorgvuldig na iedere maaltijd. Gebruik een speciale protheseborstel, bijvoorbeeld van Lactona of Oral-B, en water om etensresten goed te verwijderen. Gebruik géén tandpasta. Die kan te veel schuren. Een schoon gebit voelt altijd glad aan. Laat het gladde gebit tijdens het reinigen niet uit uw handen glippen. Het zal kapot gaan. Vul voor de zekerheid eerst de wasbak met water en reinig uw kunstgebit daarboven. Reinig uw kunstgebit dagelijks met een bij de drogisterij of apotheek beschikbaar reinigingsmiddel.

Volg daarbij de voorschriften van de fabrikant. Vraag eventueel uw behandelaar of mondhygiënist om advies. Leg uw gebit sowieso één keer per week een nachtje in een reinigingsmiddel. Hiermee voorkomt u de vorming van tandsteen op uw kunstgebit. Borstel uw kunstgebit daarna goed en spoel het af met water. Doe het nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.

Maak ook uw mond schoon

Reinig niet alleen uw kunstgebit, maar ook het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken, gehemelte en de overgang van de kaak naar de wangen. Anders kunnen vervelende ontstekingen ontstaan. En ook nu geldt: voorkómen is beter dan genezen. Masseer het slijmvlies minstens één keer per dag met een zachte tandenborstel en besteed extra aandacht aan uw gehemelte. Gebruik een gewone fluoridetandpasta om uw mond te reinigen.

Doe uw kunstgebit ’s nachts uit

Wanneer u gaat slapen, moeten ook uw kaken rust krijgen. Doe daarom uw kunstgebit uit als u naar bed gaat. Dat is beter. Vindt u het vervelend om met een lege mond te slapen? Doe dan alleen uw ondergebit uit. Laat uw mond en prothese dan minimaal één keer per jaar door uw behandelaar controleren.

Heeft u het gebit niet in uw mond?

Bewaar het dan in een glas water. Ververs het water iedere dag. U kunt uw kunstgebit ook in een glas gevuld met een reinigingsmiddel bewaren. Spoel het altijd goed af met water voordat u het weer in uw mond plaatst.

Eenmaal een kunstgebit, voor altijd klaar?

Na verloop van tijd bent u gewend aan uw nieuwe kunsttanden en -kiezen. Zo goed zelfs, dat het lijkt alsof ze er altijd zijn geweest. Maar dat blijft niet zo. Uw mond verandert omdat uw kaken slinken. Uw gebit blijft wel even groot. Er ontstaat dus ruimte tussen uw prothese en uw kaak, waardoor uw kunstgebit op den duur losser gaat zitten. Als uw kunstgebit niet goed meer past, kan het op sommige plaatsen op uw kaak zwaarder gaan drukken dan op andere. Dat kan pijn veroorzaken. Ga dan naar uw behandelaar. Schuur of vijl niet zelf! In zo’n geval passen wij uw gebit aan. Hij kan een nieuwe laag of ‘voering’ in uw kunstgebit aanbrengen, waardoor het weer steviger zit.

Controle door uw behandelaar is belangrijk

Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden minstens één keer per twee jaar naar de behandelaar te gaan. Ga ook als u geen klachten heeft. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt. Het zal u in eerste instantie dus niet opvallen. Uw behandelaar kan uw kunstgebit weer goed passend maken. Of hij kan u op tijd aanraden een nieuwe te nemen (meestal na een jaar of tien), want ook een prothese kan verslijten. De behandelaar controleert bovendien of uw mond nog goed gezond is.

Kleefpasta’s, kleefpoeders en andere hulpmiddelen

Er zijn allerlei kleefpasta’s, kleefpoeders en ‘voeringen’ op de markt om een kunstgebit meer houvast te geven. Die middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorzaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe nooit watjes onder uw prothese. Uw kaken gaan daarvan alleen maar sneller slinken. Gaat uw gebit loszitten? Ga dan naar uw behandelaar.
Hij ziet meestal direct wat er aan de hand is en kan u het beste advies geven.